Ôtô 4 chỗ lật ngửa trên xa lộ Hà Nội

Ô tô 4 chỗ tông vào dãy phân cách rồi lật ngửa giữa đường
Ô tô 4 chỗ tông vào dãy phân cách rồi lật ngửa giữa đường
Ô tô 4 chỗ tông vào dãy phân cách rồi lật ngửa giữa đường
Lên top