Những hành khách cuối cùng rời bến xe đêm 30

Bến xe đêm 30 tết chỉ lát đát một vài khách đến mua vé. Ảnh: PV
Bến xe đêm 30 tết chỉ lát đát một vài khách đến mua vé. Ảnh: PV
Bến xe đêm 30 tết chỉ lát đát một vài khách đến mua vé. Ảnh: PV
Lên top