Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương

Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top