Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội

Đoạn đường đi bộ trên phố Thái Hà. Ảnh: HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH
Đoạn đường đi bộ trên phố Thái Hà. Ảnh: HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH
Đoạn đường đi bộ trên phố Thái Hà. Ảnh: HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH
Lên top