Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hạn chế để phục vụ trận Việt Nam - Malaysia

Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hạn chế các phương tiện lưu thông trong ngày 10.10.2019. Ảnh: PV
Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hạn chế các phương tiện lưu thông trong ngày 10.10.2019. Ảnh: PV
Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hạn chế các phương tiện lưu thông trong ngày 10.10.2019. Ảnh: PV
Lên top