Nhiều phương tiện chen lấn, buýt nhanh BRT “rùa bò” trên làn dành riêng

Làn đường dành riêng cho xe buýt BRT thường xuyên bị lấn làn. Ảnh Trần Thùy
Làn đường dành riêng cho xe buýt BRT thường xuyên bị lấn làn. Ảnh Trần Thùy
Làn đường dành riêng cho xe buýt BRT thường xuyên bị lấn làn. Ảnh Trần Thùy
Lên top