Nhiều chuyến tàu phải dừng khi bão số 10 đổ bộ

Nhiều chuyến tàu phải dừng khi siêu bão đi qua.
Nhiều chuyến tàu phải dừng khi siêu bão đi qua.
Nhiều chuyến tàu phải dừng khi siêu bão đi qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top