Nhiều chính sách mới về giao thông có hiệu lực trong tháng 10.2021

Lực lượng thanh tra giao thông kiểm soát người đi đường. Ảnh minh họa: LDO
Lực lượng thanh tra giao thông kiểm soát người đi đường. Ảnh minh họa: LDO
Lực lượng thanh tra giao thông kiểm soát người đi đường. Ảnh minh họa: LDO
Lên top