Nhiều bất cập trong kiểm định an toàn phương tiện giao thông

Kiểm định an toàn phương tiện giao thông. Ảnh: ĐT
Kiểm định an toàn phương tiện giao thông. Ảnh: ĐT
Kiểm định an toàn phương tiện giao thông. Ảnh: ĐT
Lên top