Nhà ga quốc tế Nội Bài trong ngày đầu tạm dừng cấp visa vào Việt Nam

Nhanh chóng làm thủ tục cho hành khách
Nhanh chóng làm thủ tục cho hành khách
Nhanh chóng làm thủ tục cho hành khách
Lên top