Nhà đầu tư phản ứng việc tạm dừng thu phí 3 trạm BOT của Tổng cục Đường bộ

Việc triển khai thu phí không dừng còn chậm trong thời gian qua. Ảnh KH
Việc triển khai thu phí không dừng còn chậm trong thời gian qua. Ảnh KH
Việc triển khai thu phí không dừng còn chậm trong thời gian qua. Ảnh KH
Lên top