Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

Người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, chưa áp dụng lưu thông liên vùng di chuyển bằng xe cá nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, chưa áp dụng lưu thông liên vùng di chuyển bằng xe cá nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, chưa áp dụng lưu thông liên vùng di chuyển bằng xe cá nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top