Người dân TPHCM cần mang giấy tờ gì để qua chốt kiểm soát dịch?

TPHCM thiết lập 157 điếm giám sát người dân đi lại trong thời gian phong tỏa toàn đia bàn theo Chỉ thị 16.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM thiết lập 157 điếm giám sát người dân đi lại trong thời gian phong tỏa toàn đia bàn theo Chỉ thị 16. Ảnh: Anh Tú
TPHCM thiết lập 157 điếm giám sát người dân đi lại trong thời gian phong tỏa toàn đia bàn theo Chỉ thị 16. Ảnh: Anh Tú
Lên top