Người dân đội mưa trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ùn ứ

Người dân đội mưa trở lại thủ đô, nhiều tuyến đường ùn ứ.
Người dân đội mưa trở lại thủ đô, nhiều tuyến đường ùn ứ.