Nghi vấn xe tông gãy cột điện, hơn 700 hộ dân mất điện

Hiện trường cột điện gãy làm mất điện hơn 700 hộ dân. Ảnh: ĐL
Hiện trường cột điện gãy làm mất điện hơn 700 hộ dân. Ảnh: ĐL
Hiện trường cột điện gãy làm mất điện hơn 700 hộ dân. Ảnh: ĐL
Lên top