Ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí

Tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí, bắt đầu bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí, bắt đầu bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Tàu Cát Linh – Hà Đông kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí, bắt đầu bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Lên top