Ngày cận Tết, xe khách “làm xiếc” trên đường

Các nhà xe thản nhiên bắt khách trên các tuyến đường.
Các nhà xe thản nhiên bắt khách trên các tuyến đường.
Các nhà xe thản nhiên bắt khách trên các tuyến đường.
Lên top