Ngày 2.9, sẽ thông xe tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung