Ngành Giao thông tăng tải, tăng chuyến phục vụ mùa du lịch

Ngành Hàng không tăng chuyến để phục vụ du khách mùa cao điểm. Ảnh: Đ.Tiến
Ngành Hàng không tăng chuyến để phục vụ du khách mùa cao điểm. Ảnh: Đ.Tiến
Ngành Hàng không tăng chuyến để phục vụ du khách mùa cao điểm. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top