Nên kiểm toán các BOT có doanh thu sụt giảm trước khi xem xét tăng phí

Bộ GTVT cần làm sáng tỏ doanh thu thực tế tại các BOT giao thông hiện nay.
Bộ GTVT cần làm sáng tỏ doanh thu thực tế tại các BOT giao thông hiện nay.
Bộ GTVT cần làm sáng tỏ doanh thu thực tế tại các BOT giao thông hiện nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top