Quảng Ngãi:

Nâng cấp Quốc lộ 1A thành… hố “bẫy” người: Nhà thầu chây ì

Mặt bằng đã được bàn giao nhưng nhà thầu vẫn chưa thi công. Ảnh: P.V
Mặt bằng đã được bàn giao nhưng nhà thầu vẫn chưa thi công. Ảnh: P.V
Mặt bằng đã được bàn giao nhưng nhà thầu vẫn chưa thi công. Ảnh: P.V
Lên top