Một doanh nghiệp của Mỹ đề nghị được sửa mặt cầu Thăng Long

Sửa chữa vá cầu Thăng Long. Ảnh: GT
Sửa chữa vá cầu Thăng Long. Ảnh: GT
Sửa chữa vá cầu Thăng Long. Ảnh: GT
Lên top