Ngày đầu xử lý xe không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng:

Mới tuyên truyền, chưa xử phạt

Mặc dù đã có chỉ dẫn nhưng nhiều lái xe không dán thẻ vẫn đi vào làn thu phí tự động không dừng (chụp chiều 11.11.2019). Ảnh: H.T
Mặc dù đã có chỉ dẫn nhưng nhiều lái xe không dán thẻ vẫn đi vào làn thu phí tự động không dừng (chụp chiều 11.11.2019). Ảnh: H.T
Mặc dù đã có chỉ dẫn nhưng nhiều lái xe không dán thẻ vẫn đi vào làn thu phí tự động không dừng (chụp chiều 11.11.2019). Ảnh: H.T
Lên top