Mỗi ngày vận hành thử 287 chuyến tàu cao tốc Cát Linh - Hà Đông

Bắt đầu chạy thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Bắt đầu chạy thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Bắt đầu chạy thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Lên top