Metro số 1 bị rơi gối cầu, sau 8 tháng vẫn chưa tìm được nguyên nhân

Bêtông bên dưới đường ray bị nứt sau sự cố gối cao su trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rơi hồi cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray bị nứt sau sự cố gối cao su trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rơi hồi cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray bị nứt sau sự cố gối cao su trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rơi hồi cuối tháng 10.2020. Ảnh: Minh Quân
Lên top