Máy đào hầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội nặng gần nghìn tấn về đến Việt Nam

Máy đào hầm TBM có chiều dài 100 m, sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 đến S12 của dự án. Ảnh: MRB
Máy đào hầm TBM có chiều dài 100 m, sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 đến S12 của dự án. Ảnh: MRB
Máy đào hầm TBM có chiều dài 100 m, sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 đến S12 của dự án. Ảnh: MRB
Lên top