Mất bằng lái xe ôtô có phải thi lại?

Lệ phí cấp lại bằng lái xe ôtô bị mất là 135.000 đồng. Ảnh: PV
Lệ phí cấp lại bằng lái xe ôtô bị mất là 135.000 đồng. Ảnh: PV
Lệ phí cấp lại bằng lái xe ôtô bị mất là 135.000 đồng. Ảnh: PV
Lên top