Lý do Hà Nội chưa bỏ 22 chốt kiểm soát xe ra, vào thành phố

Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ. Ảnh: Tô Thế
Lên top