Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

Lưu thông liên vùng TPHCM, Đồng Nai chỉ cho vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lưu thông liên vùng TPHCM, Đồng Nai chỉ cho vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lưu thông liên vùng TPHCM, Đồng Nai chỉ cho vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top