Lào Cai tạm dừng vận tải hành khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước

Lào Cai tạm dừng vận tải hành khách đi, đến các tỉnh, thành trong cả nước từ ngày 27.7. Ảnh: CTV.
Lào Cai tạm dừng vận tải hành khách đi, đến các tỉnh, thành trong cả nước từ ngày 27.7. Ảnh: CTV.
Lào Cai tạm dừng vận tải hành khách đi, đến các tỉnh, thành trong cả nước từ ngày 27.7. Ảnh: CTV.
Lên top