Lai Châu cho phép thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Tỉnh Lai Châu cho phép hoạt động thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh một số tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Ảnh: Thúy Hạnh
Tỉnh Lai Châu cho phép hoạt động thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh một số tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Ảnh: Thúy Hạnh
Tỉnh Lai Châu cho phép hoạt động thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh một số tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Ảnh: Thúy Hạnh
Lên top