Kiến nghị nộp bảo lãnh với các dự án đào đường

Tuyến đường Thụy Khuê, Hà Nội liên tục bị “đào lên lấp xuống”, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: THÁI HÀ
Tuyến đường Thụy Khuê, Hà Nội liên tục bị “đào lên lấp xuống”, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: THÁI HÀ
Tuyến đường Thụy Khuê, Hà Nội liên tục bị “đào lên lấp xuống”, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: THÁI HÀ
Lên top