Kiểm tra doanh thu tại BOT TPHCM - Dầu Giây được thực hiện thế nào?

Tổng cục đường bộ đang tiến hành kiểm tra doanh thu tại trạm thu phí để làm rõ những vấn đề doanh thu  mà người dân nghi ngờ.
Tổng cục đường bộ đang tiến hành kiểm tra doanh thu tại trạm thu phí để làm rõ những vấn đề doanh thu mà người dân nghi ngờ.
Tổng cục đường bộ đang tiến hành kiểm tra doanh thu tại trạm thu phí để làm rõ những vấn đề doanh thu mà người dân nghi ngờ.
Lên top