Hải Phòng:

Kiểm tra 4 ngày, phát hiện 1 lái xe dương tính với ma túy

Lái xe được kiểm tra các chất kích thích.
Lái xe được kiểm tra các chất kích thích.
Lái xe được kiểm tra các chất kích thích.
Lên top