Không để lặp lại việc dùng bêtông chặn quốc lộ cản trở vận chuyển hàng hóa

Bình Dương sử dụng bê tông chắn ngang quốc lộ 1 để kiểm soát dịch gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương sử dụng bê tông chắn ngang quốc lộ 1 để kiểm soát dịch gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương sử dụng bê tông chắn ngang quốc lộ 1 để kiểm soát dịch gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Dương Bình
Lên top