Không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng có thể bị tước bằng lái xe

Không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng có thể bị tước bằng lái xe. Ảnh: HT
Không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng có thể bị tước bằng lái xe. Ảnh: HT
Không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng có thể bị tước bằng lái xe. Ảnh: HT
Lên top