Không có chuyện đề nghị điều tra việc 'trả tiền lẻ', gây rối ở trạm BOT quốc lộ 5

Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1.
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1.