Không có chuyện đề nghị điều tra việc 'trả tiền lẻ', gây rối ở trạm BOT quốc lộ 5

Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1.
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1.
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1.
Lên top