Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không cần đề xuất, các phương tiện vẫn "ùn ùn" đi vào làn BRT

Hàng ngàn phương tiện tiếp tục lấn làn, bủa vây BRT.
Hàng ngàn phương tiện tiếp tục lấn làn, bủa vây BRT.