Khoảnh khắc cầu đường sắt Bình Lợi ở Sài Gòn hoàn thành sứ mệnh sau 117 năm

Tàu SE6 - chuyến tàu cuối cùng qua cầu Bình Lợi cũ.  Ảnh: M.Q
Tàu SE6 - chuyến tàu cuối cùng qua cầu Bình Lợi cũ. Ảnh: M.Q
Tàu SE6 - chuyến tàu cuối cùng qua cầu Bình Lợi cũ. Ảnh: M.Q
Lên top