Khi thu phí trở lại, BOT Cai Lậy sẽ như thế nào?

Trạm thu phí hiện hữu trên Quốc lộ 1. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí hiện hữu trên Quốc lộ 1. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí hiện hữu trên Quốc lộ 1. Ảnh: K.Q
Lên top