Khen thưởng người dân cung cấp clip xe gỗ lậu tông tổ Cảnh sát giao thông

Đại tá Lê Hoài Nam cảm ơn, khen thưởng anh Kha. Ảnh công an cung cấp
Đại tá Lê Hoài Nam cảm ơn, khen thưởng anh Kha. Ảnh công an cung cấp
Đại tá Lê Hoài Nam cảm ơn, khen thưởng anh Kha. Ảnh công an cung cấp
Lên top