Khan hiếm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Thi công hầm chui Tam Điệp dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. Ảnh: ĐT
Thi công hầm chui Tam Điệp dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. Ảnh: ĐT
Thi công hầm chui Tam Điệp dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. Ảnh: ĐT
Lên top