Khắc phục ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương-Thanh Niên thế nào?

Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội.
Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội.
Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top