Khắc phục ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương-Thanh Niên thế nào?

Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội.
Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội.