Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông:

Hơn 4 năm chậm trễ, 28% nhân viên bỏ việc

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chậm trễ đã hơn 4 năm nhưng vẫn chưa biết khi nào đưa vào khai thác.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chậm trễ đã hơn 4 năm nhưng vẫn chưa biết khi nào đưa vào khai thác.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chậm trễ đã hơn 4 năm nhưng vẫn chưa biết khi nào đưa vào khai thác.
Lên top