Hơn 25.000 hành khách đi tàu ngày đầu Cát Linh - Hà Đông bán vé

Ngày đầu metro Cát Linh - Hà Đông bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Ngày đầu metro Cát Linh - Hà Đông bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Ngày đầu metro Cát Linh - Hà Đông bán vé. Ảnh: Phạm Đông
Lên top