Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: L.H
Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: L.H
Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh: L.H
Lên top