Hòa Bình dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm dịch COVID-19

Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình dừng hoạt động. Ảnh: Minh Nguyễn.
Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình dừng hoạt động. Ảnh: Minh Nguyễn.
Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình dừng hoạt động. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top