HN: Gần 8.000 DN vận tải chưa nộp báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe

Cảnh sát giao thông Hà Nội đang kiểm tra nồng độ cồn và matuý đối với các lái xe. Ảnh: Sơn Tùng
Cảnh sát giao thông Hà Nội đang kiểm tra nồng độ cồn và matuý đối với các lái xe. Ảnh: Sơn Tùng
Cảnh sát giao thông Hà Nội đang kiểm tra nồng độ cồn và matuý đối với các lái xe. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top