Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Hãy cùng chung tay xây cầu đến lớp cho học sinh vùng khó khăn

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN. Ảnh Grab
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN. Ảnh Grab
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN. Ảnh Grab
Lên top