Hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị chủ xe vứt bỏ luôn

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ.
Lên top